Thày bói phán rằng: thằng bé này lớn lên làm cướp biển !!!

Thày bói phán rằng: thằng bé này lớn lên làm cướp biển !!!

Cùng người đăng: Đậu Văn Phộng

Mọi người cũng xem: