Tết nhứt đến nơi, tao đi đòi nợ mấy thằng cù nhầy :|

Tết nhứt đến nơi, tao đi đòi nợ mấy thằng cù nhầy :|

Cùng người đăng: Infinity IQ

Sao cho vừa lòng

Sao cho vừa lòng

Đàn ông luôn đúng

Đàn ông luôn đúng

Phụ nữ thật khó hiểu

Phụ nữ thật khó hiểu

Mọi người cũng xem: