Tết nhứt đến nơi, tao đi đòi nợ mấy thằng cù nhầy :|

Tết nhứt đến nơi, tao đi đòi nợ mấy thằng cù nhầy :|

Cùng người đăng: Infinity IQ

Mọi người cũng xem: