Scan cho rõ mà verify cho cẩn thận nhá =)))

Scan cho rõ mà verify cho cẩn thận nhá =)))

Cùng người đăng: Đậu Văn Phộng

Lúc nào cũng bị lừa :))

Lúc nào cũng bị lừa :))

Về quê đi cày :)

Về quê đi cày :)

Chả có gì luôn =)))

Chả có gì luôn =)))

Mọi người cũng xem: