Qua ngày thất lịch thì lại đến những ngày cô đơn

Qua ngày thất lịch thì lại đến những ngày cô đơn
Advertisments