Qua ngày thất lịch thì lại đến những ngày cô đơn

Qua ngày thất lịch thì lại đến những ngày cô đơn

Cùng người đăng: tạ nga

Mọi người cũng xem: