Phụ nữ luôn đúng :D

Phụ nữ luôn đúng :D

Cùng người đăng: Củ lạc giòn tan

Chậm như con rùa :))

Chậm như con rùa :))

Mượn tiền tỏ tình :D

Mượn tiền tỏ tình :D

Mọi người cũng xem:

Vua xe đụng

Vua xe đụng

Đúng rồi đừng cãi :))

Đúng rồi đừng cãi :))