Oan oan tương báo đến bao giờ - vẫn may hoạ mi vẫn còn hót được :))

Oan oan tương báo đến bao giờ - vẫn may hoạ mi vẫn còn hót được :))

Cùng người đăng: Củ lạc giòn tan

Mọi người cũng xem: