Những câu nói bất hủ của Jack lô :))

Những câu nói bất hủ của Jack lô :))

Cùng người đăng: Củ lạc giòn tan

Chờ VN vô địch!!!

Chờ VN vô địch!!!

Bán cho ai cần :]]

Bán cho ai cần :]]

Hãy ăn khi có thể :))

Hãy ăn khi có thể :))

Mọi người cũng xem: