Lâu lâu bố nấu cơm mang đi

Lâu lâu bố nấu cơm mang đi

Cùng người đăng: Prince

Tôi là bố nó

Tôi là bố nó

Gậy ông đập lưng ông

Gậy ông đập lưng ông

Mọi người cũng xem: