Không thể cản được anh đến với trái đất này

Không thể cản được anh đến với trái đất này

Cùng người đăng: Neymar

Cứ đơn giản mà mần

Cứ đơn giản mà mần

Sợ quá đi mất

Sợ quá đi mất

Chả còn chi

Chả còn chi

Mọi người cũng xem: