Không như cái bọn suốt ngày online, nhất là cái thằng post hình này :))

Không như cái bọn suốt ngày online, nhất là cái thằng post hình này :))

Cùng người đăng: Củ lạc giòn tan

Khúc cua tử thần :))

Khúc cua tử thần :))

Samurai cua :))

Samurai cua :))

Mọi người cũng xem: