Khi giáo sư lên tiếng

Khi giáo sư lên tiếng

Cùng người đăng: tạ nga

Thay phiên nhau nhé

Thay phiên nhau nhé

Thầy hỏi lạ

Thầy hỏi lạ

Nhà em vàng đầy

Nhà em vàng đầy

Mọi người cũng xem: