Giấc mơ cay đắng, chỉ mong đừng tỉnh

Giấc mơ cay đắng, chỉ mong đừng tỉnh

Cùng người đăng: tạ nga

Hay quá bà con ơi

Hay quá bà con ơi

Các con cứ bình tĩnh nhé

Các con cứ bình tĩnh nhé

Một con vịt xòe 2 cánh

Một con vịt xòe 2 cánh

Mọi người cũng xem: