Độ người ta không biết liêm sỉ à mà cứ chê hoài

Độ người ta không biết liêm sỉ à mà cứ chê hoài
Advertisments