Đéo biết cắt thì nói sớm đi :((

Đéo biết cắt thì nói sớm đi :((

Cùng người đăng: Củ lạc giòn tan

Mọi người cũng xem: