Đã bắt đầu làm thì đừng nghe thằng nào nói!!!

Đã bắt đầu làm thì đừng nghe thằng nào nói!!!
Advertisments