Cùng một sự việc nhưng nghĩ lại khác nhau, nói ra còn khác nhau nữa :)

Cùng một sự việc nhưng nghĩ lại khác nhau, nói ra còn khác nhau nữa :)

Cùng người đăng: Đỗ Thánh

Mọi người cũng xem: