Con người lạ thiệc, chửi ngu như bò xong lại uống sữa bò cho thông minh

Con người lạ thiệc, chửi ngu như bò xong lại uống sữa bò cho thông minh

Cùng người đăng: tạ nga

Mọi người cũng xem: