Con người lạ thiệc, chửi ngu như bò xong lại uống sữa bò cho thông minh

Con người lạ thiệc, chửi ngu như bò xong lại uống sữa bò cho thông minh

Cùng người đăng: tạ nga

Cuộc sống lý tưởng

Cuộc sống lý tưởng

Ranh con yêu cái giề

Ranh con yêu cái giề

Giải pháp tối ưu

Giải pháp tối ưu

Mọi người cũng xem: