Ai giải đáp giúp em với ạ, ai lời ai lỗ và lời lỗ bao nhiêu ạ

Ai giải đáp giúp em với ạ, ai lời ai lỗ và lời lỗ bao nhiêu ạ

Cùng người đăng: tạ nga

Gái gú là phù du

Gái gú là phù du

Hãy cho tao chớt đi

Hãy cho tao chớt đi

Mọi người cũng xem: