If you know what I Mean ????

14

99% fan Ronaldo

31

Best cú lừa

9

Fan Croatia ngày càng đông và nguy hiểm

23

Ai cũng hiểu. Hóng tiếp Trâm Anh

28

Đồng đội như shit ,thủ môn said

16

Chém thì phải vậy chứ sao

11

Một câu chuyện Khá buồn

17

Hôm nay thánh nào troll Container không?

12

Xích lô vs ô tô

19