Bắt cá 2 tay =]]

23

Đời mà :D

36

IQ vô cực mới hiểu :)))

24

Tranh thủ vãi nồi :|

20

Mất á :P

22

Logic vkl :))

21

Lúc nào cũng bị lừa :))

21

Tao sợ lắm :((

22