Tui không rành về chim cho lắm nhưng tui nghĩ con bên phải là con cái

Tui không rành về chim cho lắm nhưng tui nghĩ con bên phải là con cái

Cùng người đăng: Prince

Tiết kiệm

Tiết kiệm

Qua thả thính gớm quá

Qua thả thính gớm quá

Mọi người cũng xem: