Mỗi nhà một bể bơi riêng. Tỉ phú chứ là gì?

Mỗi nhà một bể bơi riêng. Tỉ phú chứ là gì?
Advertisments