Kẹo cà - ông bà nào còn nhớ giờ chắc đã già

Kẹo cà - ông bà nào còn nhớ giờ chắc đã già

Cùng người đăng: Infinity IQ

Nên cắt hay giữ đây ta

Nên cắt hay giữ đây ta

That's cú lừa

That's cú lừa

Hay như L

Hay như L

Mọi người cũng xem: