Hôm nay anh mệt vãi nồi, muốn ôm em ngủ quên đời được hông :D

Hôm nay anh mệt vãi nồi, muốn ôm em ngủ quên đời được hông :D

Cùng người đăng: Đỗ Thánh

Nét chữ nét người :)

Nét chữ nét người :)

Bay mọi lúc mọi nơi :))

Bay mọi lúc mọi nơi :))

Quá nhọ :(

Quá nhọ :(

Mọi người cũng xem: