Hỏi 10 thằng có vợ thì đến 9 thằng ăn cắp tiền của mình làm ra, y hệt 1 thằng còn lại :)))

Hỏi 10 thằng có vợ thì đến 9 thằng ăn cắp tiền của mình làm ra, y hệt 1 thằng còn lại :)))

Cùng người đăng: Đậu Văn Phộng

Thánh vẽ 3D

Thánh vẽ 3D

Nói tội vãi đái TT

Nói tội vãi đái TT

Mọi người cũng xem: