Hãy lấy đây là tấm gương để học hỏi trong mùa dịch. Hãy đeo khẩu trang khi ra đường nhé các bạn. Hãy vì mình và vì cả cộng đồng.

Hãy lấy đây là tấm gương để học hỏi trong mùa dịch. Hãy đeo khẩu trang khi ra đường nhé các bạn. Hãy vì mình và vì cả cộng đồng.

Cùng người đăng: Prince

Đòi nợ trước Tết

Đòi nợ trước Tết

Cô ấy thích

Cô ấy thích

Niềm vui chợ Tết

Niềm vui chợ Tết

Mọi người cũng xem: