Cậu chụp hình đi rồi ông Giáo ạ. Tôi mới thấy xe cứu thương trở nó đi xong. ????????

Cậu chụp hình đi rồi ông Giáo ạ. Tôi mới thấy xe cứu thương trở nó đi xong. ????????
Advertisments