Bò cũng không có mà chăn luôn cơ :((

Bò cũng không có mà chăn luôn cơ :((

Cùng người đăng: Đậu Văn Phộng

Tát cho mấy phát :))

Tát cho mấy phát :))

Các cụ khó tính vl :))

Các cụ khó tính vl :))

Cái tên khét vl :))

Cái tên khét vl :))

Mọi người cũng xem: