GAME > 2048
0
0

Cách chơi: Sử dụng phím mũi tên để di chuyển các hình vuông. Khi 2 hình vuông cùng số, chúng nhập làm một!

Advertisments